ÂSÂR Akademik Dinî Araştırmalar Dergisi Makale Çağrısı


ÂSÂR Akademik Dinî Araştırmalar Dergisi

Makale Çağrısı

(Son makale kabul tarihi 8 Ağustos 2021 olup dergimizin Eylül ayında yayımlanması planlanmaktadır.)

 

Sayın Öğretim Üyesi;

İlahiyat alanında yeni bir heyecanla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak ÂSÂR Akademik Dinî Araştırmalar Dergisi’nin ilk sayısını Eylül ayında çıkarma amacındayız. İlk sayıda İlahiyat konusunu bütün yönleriyle ele almayı planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarınızı bekler; bilimsel faaliyetlerinizde başarılar dileriz.

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE

 

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ

GSM: 0090 532 696 11 13

E-POSTA : ilahiyatdergi@erzincan.edu.tr

 

EK 1: Dergimiz Hakkında Teknik Bazı Bilgiler

 1. Dergimize makale göndermek için https://asardergisi.org/ adresi üzerinden üye olmanız gerekmektedir.
 2. Sitenin nasıl kullanılacağına dair bilgi websitemizde “Hakem ve Yazar Rehberi” başlıklı menüde yer almaktadır. Bkz. https://asardergisi.org/?mod=sayfabilgi&sayfa_alias=Hakem%20ve%20Yazar%20Rehberi
 1. Dergimiz; din, felsefe, tarih, kültür, sanat ve bilim alanlarında
  makale kabul etmektedir.
 1. Dergimize Türkçe, İngilizce ve Arapça makaleler kabul edilmektedir.

 

EK 2: 1. Sayı ‘‘İlahiyat’’ Başlığı İnceleme Konuları

(Başlıklar fikir verme amaçlı hazırlanmış olup ‘‘İlahiyat’’ Başlığı altında makaleler kabul edilmektedir)

İlahiyat Fakültelerinin Tarihçesi

 • İlahiyat Fakültelerinin Kuruluş Süreci,
 • İlahiyat Fakültelerinin Tarihsel Gelişimi ve Dönüşümü,
 • İlahiyat Fakültelerinin Varlık Amacı,

 

 

 

 

İlahiyat Fakültelerinde Eğitim

 • İlahiyat Fakültelerinin Akademik Yapısı ve Kapsamı (Felsefe Ve İslam Tarihi Gibi Derslerin İlahiyat Fakültelerinde Okutulması),
 • İlahiyat Fakültelerinin Anabilim Dalları Yapısı,
 • İlahiyat Fakültelerindeki Eğitimin Nicel Değerlendirmesi ve Geliştirilmesi,
 • İlahiyat Fakültesindeki Eğitimin Nitel Değerlendirmesi ve Geliştirilmesi,
 • İlahiyat Fakültesindeki Akademisyenlerin Beklentileri (Araştırma Ve Eğitim Veren Üniversite Ayrımı - Türkiye’deki Akademisyenin Tanımı Sorunu),
 • İlahiyat Fakültesindeki Akademisyenlerin Yeterlilikleri,
 • İlahiyat Fakültelerindeki Öğrencilerin Ön Hazırlık Durumları ve Yeterlilikleri,
 • İlahiyat Fakültesindeki Öğrencilerin Beklentileri,
 • İlahiyat Fakültelerinin Diğer İslam Ülkelerindeki Fakültelerle Mukayesesi,
 • İlahiyat Fakültelerinin Diğer Teolojik Eğitim Veren (Hristiyan Teolojisi) Fakültelerle Mukayesesi,
 • İlahiyat Fakültelerinin Diğer Fakültelerle Karşılaştırılması (Örn; İlahiyat Fakültelerindeki Felsefe Dersleri İle Felsefe Bölümünün Felsefe Derslerinin Kalite ve Çıktı Düzeyi),

 

İlahiyat Fakülteleri ve Paydaş Kurumlar

 • Diyanet İşleri Başkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı İle İlahiyat Fakültelerinin İlişkileri ve Dini Konulara Bakış Açıları),
 • Milli Eğitim Bakanlığı.

 

İlahiyat ve Güncel Problemler

 • İlahiyatların Modern Yaşama Katkıları ve İtirazları,
 • İlahiyatların Popüler Kültürle İlişkileri,
 • İlahiyatlar ve Tarihselcilik-Gelenekçilik,
 • İlahiyatlar ve Deizm,
 • İlahiyatların Güncel Sorunlara Cevap Verme Mekanizması,
 • İlahiyatlar ve Şarkiyatçılık,
 • İlahiyatların Akademik Olarak Günceli Takip Etme Seviyesi,
 • İlahiyatların Sosyal ve Dini İhtiyaçlar Açısından Günceli Takip Etme Seviyesi,
 • İlahiyatların Öncelikli Meseleleri,
 • İlahiyatlar ve Fetva (Örn; İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Ve Yetkin Olmadan Fetva Verme Problemi),
 • İlahiyatların Toplumun Ahlaki Yaşamı Üzerindeki Etki ve Etkisizlikleri.

 

İlahiyat Fakülteleri ve Dijitalleşme

 • İlahiyat Eğitim ve Araştırmalarında Dijitalleşmenin Olumlu ve Olumsuz Yanları,
 • İlahiyat Literatürü ve Teknolojik Altyapısı,
 • İlahiyatçıların Teknolojik İmkanları Kullanma Becerileri.

 

 

İlahiyat ve Toplum

 • İlahiyat Fakültelerinin Toplumdaki Etkisi, İtibarı (Toplumun Kur’an, Hadis, İslam, Din Algısına Etkisi),
 • İlahiyat Fakültelerinin/Akademisyenlerinin Medyadaki Etkisi,
 • Oryantalistlerin Çalışmaları İle İlahiyatçıların Çalışmalarının Mukayesesi,
 • Yerel ve/veya Özel İhtisaslaşma veya İhtisas Alanları Oluşturma Meselesi (Örn; Mardin’de Süryani; Erzincan’da Alevilik İle İlgili Çalışmalar Yapma ya da Anabilim Dalları veya Araştırma Merkezleri Kurma),
 • İlahiyat Fakültelerinin/Akademisyenlerinin Dini Hizmet Sunan Sivil Eğitim Kurumları (Vakıf, Dernek vs.) İle İlişkisi,
 • İlahiyat Fakültelerindeki Eğitimde Kutuplaşmalar, Tek Seslilik, Çoğulculuk,
 • İlahiyat Fakültelerindeki Eğitim Çağın İhtiyaçlarına Cevap Veriyor Mu?
 • İlahiyat Fakültelerinin Bilimsel Çalışmalara Katkıları/Akademik Yayınları/Çıkarılan Dergiler,
 • İslam Tarihi Boyunca Ortaya Çıkan Dini/Düşünsel Bilgilerin İlahiyat Fakülteleri Tarafından İşlenmesi/Üretimi,
 • Din İşleri Yüksek Kurulunun Fetva Mekanizmasının Yanı Sıra Sivil Yapıların Fetvası Da Dikkate Alınabilir Mi? (İcma),
 • İlahiyat Fakültelerinin Toplumsal Katkı Alanında Güçlü-Zayıf Yönleri ve Fırsat-Tehdit Analizleri.